ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η ΒΑΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Την περίοδο που διανύουμε η λήψη & εφαρμογή μέτρων προστασίας της ανθρώπινης Υγείας είναι επιβεβλημένη περισσότερο από ποτέ.

Η ΒΑΝΟΣ Α.Ε. αντιμετωπίζοντας με αποφασιστικότητα όλες τις προκλήσεις και με γνώμονα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, με χαρά ανακοινώνει την πιστοποίηση λειτουργίας της σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004:

Εφαρμογή των αρχών και κατευθυντήριων γραμμών για την «Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».

Αποδεικνύουμε έμπρακτα τη δέσμευση για κάλυψη των αναγκών των πελατών μας με συνέπεια & επαγγελματισμό, τηρώντας τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις.

 

HTCert_vanos