Η ΒΑΝΟΣ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ACTIVE COMPUTER SYSTEMS

Η ΒΑΝΟΣ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ACTIVE COMPUTER SYSTEMS

Η ΒΑΝΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει τη συνεργασία της με την Active Computer Systems, εταιρεία η οποία ανήκει στην κορυφαία βαθμίδα συνεργατών της HP “Partner First Platinum”. Πρόκειται για παγκόσμια πρωτοτυπία στον τομέα της εκτύπωσης Ναυτικών Χαρτών, στον οποίο η ΒΑΝΟΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται ενεργά μέσω της υπηρεσίας ADMIRALTY P.O.D. (U.K.H.O.) σε συνδυασμό με το “HP PAGE WIDE XL 5100” σύστημα εκτύπωσης.

Ακολουθεί σχετικό Case Study: